Vårt firma ønsker rabattavtale med dere. Er dette mulig?

Flight Park har flere kundeavtaler med bedrifter som inkluderer rabattavtale.

Er du interessert i å benytte Flight Park? Send mail til rikard@flightpark.no med firmanavn, organisasjonsnummer og kontaktperson. Vi setter opp forslag til avtale og sender i retur.