Vilkår Flightpark

Bestill parkering på Gardermoen:

Parkeringsvilkår

Betaling

Betaling gjøres med kort ved avhenting av bilen når du kommer hjem igjen.

Levering av bil ved utreise

Levering av bilen ved utreise skjer på kortidsparkeringen på plan 5, (avgangsnivå). Finn en ledig P.plass.  Vår representant som er profilert i blå klær, vil overta bilen der.

Avhenting av bil etter ankomst

Bilen avhentes på kortidsparkeringens felt 5E utenfor avgangshallen. Når du kommer ut i ankomsthallen tar du heisen opp til avgangshallen. Gå så ut og over veien til kortidsparkeringen. Der vil du se vår blå Flight Park bil et stykke inn på plassen. Ved avhenting av bil må parkeringsbekreftelsen fremvises.

Sted for avhenting av bil kan ved stor trafikk endres. Det sendes da beskjed om dette pr sms. Det er derfor viktig at du skrur på din telefon når du har landet og sjekker sms fra oss.

Flight Park har din bil på plass like etter at flyet har landet (hvis kun håndbagasje) eller ca 30 minutter etter landing (hvis innsjekket bagasje). Bilen utleveres på korttidsparkeringen utenfor avgangshallen (felt 5E). Kunden betaler seg selv ut fra korttidsparkeringen på automat ved utkjøring eller på www.autopay.io innen 48 timer. Kunden må regne med å betale ca 30-90 kr for dette. Dette avhenger hvor lang tid kunden bruker på å komme ut for å hente sin bil.

Flight Park følger med på flytider og er oppdatert på landingstidspunkt.

Flight Park leverer bilen oppvarmet og fri for is på frontruter. I tilfeller hvor bilen blir utlevert foran avgangshallen kan bilen i visse tilfeller være kald. Dette fordi vi ikke tør å la bilen stå med motor i gang. Dette gjelder også på korttidsparkeringen utenfor ankomsthallen når det er mye biler der. Bilen er likevel kjørt nylig til terminalen og vil bli fort varm.

Til tider vil stor trafikk på flyplassområdet medføre mindre forsinkelser ved utlevering av bil. Dette er utenfor vår kontroll. I disse tilfeller må det påregnes opptil 15 minutters forsinkelse.

Øvrige bestemmelser

Eier er selv ansvarlig for at bilen er forsikret. Flight Park kan avvise biler som ikke er i teknisk kjørbar eller sikkerhetsmessig stand.

All parkering skjer på eget ansvar. Fjern alle verdisaker fra bilen. Flight Park er ikke ansvarlig for eventuelle innbrudd eller hærverk som skjer under parkeringen. Vårt parkeringsområde er dog døgnbemannet, inngjerdet og kameraovervåket.

Skader som eventuelt oppstår ved kjøring av Flight Parks sjåfør, dekkes av bilens forsikring. Eventuell egenandel dekkes av Flight Park. Skader må meldes vår representant før bilen kjøres.

Flight Park fraskriver seg alt ansvar ved eventuell punktering.

Skader som oppstår på grunn av tekniske, elektriske og mekaniske feil på bilen (for eksempel dårlige dekk/bremser) må erstattes av bileier. Vi fraskriver oss alt ansvar for steinsprang og sprukne frontruter.

Flight Park er ikke ansvarlig for forsinkelser eller feil som måtte oppstå som følge av uriktige eller manglende opplysninger fra kunde. Kunden må selv kontrollere at registrerte opplysninger på parkeringsbekreftelsen er korrekte, herunder ankomsttider og flight-nummer.

Endring av flight må være Flight Park i hende senest en time før opprinnelig utreise/ankomst. I motsatt fall blir kunden belastet med et gebyr. Avbestilling/endring av parkering eller andre tjenester må være Flight Park i hende senest et døgn før avreise.

Bestilinger som gjøres etter klokken 0500 hvor bilen skal leveres før klokken 1800 samme dag vil det komme et «Drop Inn» gebyr på kr 200,-.

Hvis du har en klage eller mener det berettiget til rabattert pris må skriftlig klage sendes til Daglig Leder på mail thor@flightpark.no. Kundebehandler på stedet er ikke bemyndiget til å gi noen form for rabatt.

De til envher tid gjeldene vilkår finner du på www.flightpark.no/gardermoen.