Vilkår Flightpark

Bestill parkering på Gardermoen:

Parkeringsvilkår

Betaling

Betaling gjøres med kort ved avhenting av bilen når du kommer hjem igjen.

Levering av bil ved utreise

Levering av bilen ved utreise skjer på korttidsparkeringen på plan 5, (avgangsnivå). Finn en ledig parkeringsplass og se etter vår profilerte representant eller vår blå profilerte bil. Vår representant vil overta bilen der. Flight Park dekker kostnaden for tiden bilen står på denne parkeringen ved utreise. For de av kundene som har automatisk trekk av parkeringsutgifter via diverse apper må Flight Park informeres via mail om hvor mye de er trukket med kopi av kvitteringen. Vi kan da trekke dette fra på parkeringsprisen.

Avhenting av bil etter ankomst

Bilen avhentes på kortidsparkeringens felt 5E utenfor avgangshallen. Når du kommer ut i ankomsthallen tar du heisen opp til avgangshallen. Gå så ut og over veien til kortidsparkeringen. Der vil du se vår blå Flight Park bil et stykke inn på plassen. Ved avhenting av bil må parkeringsbekreftelsen fremvises.

Sted for avhenting av bil kan ved stor trafikk endres. Det sendes da beskjed om dette pr sms. Det er derfor viktig at du skrur på din telefon når du har landet og sjekker sms fra oss.

Flight Park har din bil på plass like etter at flyet har landet (hvis kun håndbagasje) eller ca 30 minutter etter landing (hvis innsjekket bagasje). Bilen utleveres på korttidsparkeringen utenfor avgangshallen (felt 5E). Kunden betaler seg selv ut fra korttidsparkeringen på automat ved utkjøring eller på www.autopay.io innen 48 timer. Kunden må regne med å betale ca 40-120 kr for dette. Dette avhenger hvor lang tid kunden bruker på å komme ut for å hente sin bil.

Flight Park følger med på flytider og er oppdatert på landingstidspunkt.

Flight Park leverer bilen kjøreklar og fri for is på frontruter. Bilen er kjørt til terminalen like før kunden henter sin bil.

Til tider vil stor trafikk på flyplassområdet medføre mindre forsinkelser ved utlevering av bil. Dette er utenfor vår kontroll. I disse tilfeller må det regnes med forsinkelse.

Øvrige bestemmelser

Eier er selv ansvarlig for at bilen er forsikret. Flight Park kan avvise biler som ikke er i teknisk kjørbar eller sikkerhetsmessig stand.

All parkering skjer på eget ansvar. Fjern alle verdisaker fra bilen. Flight Park er ikke ansvarlig for eventuelle innbrudd eller hærverk som skjer under parkeringen. Vårt parkeringsområde er dog døgnbemannet, inngjerdet og kameraovervåket. All parkering hos Flight Park er utendørsparkering.

Skader som eventuelt oppstår ved kjøring av Flight Parks sjåfør, dekkes av bilens forsikring. Eventuell egenandel dekkes av Flight Park. Skader må meldes vår representant før bilen kjøres. Kunde må så selv dokumentere skaden i form av bilder og sende dette på mail til Flight Park. Bildene må være tatt på kortidsparkeringen før man kjører bilen.

Flight Park fraskriver seg alt ansvar ved eventuell punktering.

For biler som har bestilt bilpleie så må kunden være innforstått med at bilen vaskes dagen før kunden kommer hjem og at bilen blir kjørt 6 km tilbake til terminal når den skal utleveres. Det kan derfor forekomme at det er støv, pollen eller søl fra våt veibane på bilen når kunden henter sin bil.

Skader som oppstår på grunn av tekniske, elektriske og mekaniske feil på bilen (for eksempel dårlige dekk/bremser) må erstattes av bileier. Vi fraskriver oss alt ansvar for steinsprang og sprukne ruter på bilen.

Flight Park er ikke ansvarlig for forsinkelser eller feil som måtte oppstå som følge av uriktige eller manglende opplysninger fra kunde. Kunden må selv kontrollere at registrerte opplysninger på parkeringsbekreftelsen er korrekte, herunder ankomsttider og flight-nummer. Forsinkelser som er utenfor vår kontroll som blant annet veiarbeid, ulykker og lignende kan ikke Flight Park stå til ansvar for.

Endring av returfly må være Flight Park i hende senest en time før opprinnelig ankomst. I motsatt fall blir kunden belastet med et gebyr. Avbestilling/endring av parkering eller andre tjenester må være Flight Park i hende senest et døgn før avreise.

Hvis kunden har glemt sin nøkkel ved levering av bil tilkommer det et gebyr på kr 400,-.

Bestillinger som gjøres etter klokken 0500 hvor bilen skal leveres før klokken 1800 samme dag vil det komme et «Drop Inn» gebyr på kr 400,-.

Bestilling av lading av el-bil etter at bilen er levert til oss koster kr. 520,-.

Hvis du har en klage eller mener det berettiget til rabattert pris må skriftlig klage sendes til Daglig Leder på mail thor@flightpark.no. Kundebehandler på stedet er ikke bemyndiget til å gi noen form for rabatt.

De til envher tid gjeldene vilkår finner du på flightpark.digitalt.org/parkering-gardermoen/vilkar-flightpark/.