Vilkår Flightpark Sola Flyplass

Bestill parkering med Flight Park Sola Flyplass her:

Vilkår for parkering

Betaling

Betaling gjøres med kort ved avhenting av bilen når du kommer hjem igjen.

Levering av bil ved utreise

Levering av bilen ved utreise skjer på P1 vis a vis Helikopterterminalen.Vår representant som er profilert i blå klær, vil overta bilen der.

Avhenting av bil etter ankomst

Bilen avhentes på samme sted som du leverte bilen din. Ved avhenting av bil må parkering bekreftelsen fremvises.

Sted for avhenting av bil kan ved stor trafikk endres. Det sendes da beskjed om dette pr sms. Det er derfor viktig at du skrur på din telefon når du har landet og sjekker sms fra oss.

Flight Park har din bil på plass like etter at flyet har landet (hvis kun håndbagasje) eller ca 30 minutter etter landing (hvis innsjekket bagasje). Kunden betaler seg selv ut fra P1 ved utkjøring.

Kunden må regne med å betale ca 30-50 kr for dette. Dette avhenger hvor lang tid kunden bruker på å komme ut å hente sin bil.

Flight Park følger med på flytider og er oppdatert på landing -tidspunkt slik at bilen tilbakeleveres til faktisk ankomst tid, enten flyet lander tidlig eller forsinket.

Flight Park leverer bilen oppvarmet og fri for is på frontruter.

Til tider vil stor trafikk på flyplassområdet medføre mindre forsinkelser ved utlevering av bil. Dette er utenfor vår kontroll. I disse tilfeller må det påregnes opptil 15 minutters forsinkelse.

Øvrige bestemmelser

Eier er selv ansvarlig for at bilen er forsikret. Flight Park kan avvise biler som ikke er i teknisk kjørbar eller i sikkerhets messig stand.

All parkering skjer på eget ansvar. Fjern alle verdisaker fra bilen. Flight Park er ikke ansvarlig for eventuelle innbrudd eller hærverk som skjer under parkeringen. Vårt parkering område er dog døgnbemannet, inn gjerdet og kameraovervåket.

Skader som eventuelt oppstår ved kjøring av Flight Parks sjåfør, dekkes av bilens forsikring. Eventuell egenandel dekkes av Flight Park. Skader må meldes vår representant før bilen kjøres hjem.

Flight Park fraskriver seg alt ansvar ved eventuell punktering.

Skader som oppstår på grunn av tekniske, elektriske og mekaniske feil på bilen (for eksempel dårlige dekk/bremser) må erstattes av bileier. Vi fraskriver oss alt ansvar for steinsprang og sprukne frontruter.

Flight Park er ikke ansvarlig for forsinkelser eller feil som måtte oppstå som følge av uriktige eller manglende opplysninger fra kunde. Kunden må selv kontrollere at registrerte opplysninger på parkering bekreftelsen er korrekte, herunder ankomsttider og flight-nummer.

Endring av flight må være Flight Park i hende senest en time før opprinnelig utreise/ankomst. I motsatt fall blir kunden belastet med et gebyr.

Avbestilling av parkering eller andre tjenester må være Flight Park i hende senest et døgn før avreise.

Ved No Show ( ikke møtt til parkering avtale iht bestilling) vil bli kunden få til sendt faktura med bruddgebyr lik 450,- + fakturagebyr 70,-.

Bestillinger som gjøres etter klokken 0500 hvor bilen skal leveres før klokken 1800 samme dag vil det komme et “Drop Inn” gebyr på kr 200,-.

Hvis du har en klage kan den sendes til avdelingsleder@flightpark.no.

Kundebehandler på stedet er ikke bemyndiget til å gi noen form for rabatt.

De til enhver tid gjeldene vilkår finner du på våre nettsider.